Collecten/giften

Hier kunt u de bankrekeningnummers vinden om uw collecten/giften per bank over te maken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

EXTRA COLLECTE
› 03-10-2021 DMZ – Diaconaal en Maatschappelijke Zorg 

NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. DMZ.

Meer informatie over het werk van DMZ vindt u hier.

Via deze link vindt u het collecterooster 2021.

Hier komt in een latere versie een betalingsmogelijkheid voor het gemakkelijk overmaken van een collecte of gift.

Onderstaand het overzicht van de rekeningnummers gemeente Opheusden:

DIACONIE
NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden 

KERK
NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden 

AFLOSSING
NL13 RBRB 0791 6898 40 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. aflossing

ZENDING
NL14 RABO 0331 9409 81 t.n.v. PZC Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. gift zendingsbusje 

KERKTELEFOON
NL02 ABNA 0401 0046 35 t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Gift kerktelefoon

Onderstaand het overzicht van de rekeningnummers afdeling Kesteren:

DIACONIE
NL19 ABNA 0102 8174 05 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente afdeling Kesteren 

KERK
NL53 ABNA 0102 8173 75 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente afdeling Kesteren

BOUWKAS
NL97 ABNA 0102 8173 59 t.n.v. bouwkas Gereformeerde Gemeente afdeling Kesteren

Collecterooster 2021

Inhoud accordeon

03-01-2021
Doel: Stichting Timon – Pleegzorg bij Timon
Collecte: diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

07-02-2021
Doel: Jeugdwerk (eigen JEV’s o.a. Kerstboeken)
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

07-03-2021
Doel: Theologische School
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

10-03-2021
Doel: Biddagcollecte
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

04-04-2021
Doel: Evangelisatie Leidsche Rijn
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

02-05-2021
Doel: De Vluchtheuvel
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

24-05-2021
Doel: ZGG – Pinkstercollecte
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

06-06-2021
Doel: Onderhoud gebouwen
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

04-07-2021
Doel: Bijzondere Noden – Noodhulp Nigeria
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

01-08-2021
Doel: Emerituskas
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

05-09-2021
Doel: ZGG – Uitzending fam. M. Baan 
Collecte: Kerk

Giften kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. Kerk Gereformeerde Gemeente – Opheusden o.v.v. ZGG uitzending M. Baan.

Meer informatie over het zendingsveld van de ZGG vindt u hier.

03-10-2021
Doel: DMZ – Diaconaal en Maatschappelijke Zorg 
Collecte: Diaconie

Giften kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. DMZ.

Meer informatie over het werk van DMZ vindt u hier.

03-11-2021
Doel: Dankdagcollecte
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

07-11-2021
Doel: Emerituskas
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

05-12-2021
Doel: n.n.t.b. **
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

** het precieze moment kan nog wijzigen o.b.v. omstandigheden

X